Email

info@holtslag-renovatie.nl

Gevelrenovatie

Holtslag gevelrenovatie

Bij een renovatie wordt een gebouw in goede staat hersteld en gedeeltelijk vernieuwd. Hierbij is het belangrijkste uitgangspunt: behoud en conservering. Als er beschadigingen zitten in de gevel is een renovatie onvermijdelijk. Dit is zichtbaar door:

 problemen met de geveldragers
 bollingen of hollingen in de gevel
 scheuren
 doorslag naar binnen

Dit kunnen wij met de nieuwste en schone technieken repareren. Oud ijzerwerk wordt er uitgehaald en ontroest waarna opnieuw ingebracht en metsel- en voegwerk wordt hersteld overeenkomstig het bestaande omliggende werk. Zo werkt Holtslag Metselwerken altijd aan duurzame oplossingen! De spouwruimte in deze gevelconstructies gebouwd in eerder genoemde periodes is in vrijwel alle gevallen een luchtspouw en in de huidige tijd van warmtebesparing is het in veel gevallen zinvol deze luchtspouw te vullen met een isolatiemateriaal zodat met name de warmte goed binnengehouden wordt hetgeen een aanzienlijke kostenbesparing op de energienota oplevert. Wij bieden u altijd een concurrend tarief op onze werkzaamheden bovendien!

Voegwerk renoveren

Veelal is vervangen van het voegwerk noodzakelijk en ook hiervoor heeft Holtslag Metselwerken de benodigde kennis en kunde in huis. De voorbereiding voor het aanbrengen van de nieuwe voeg is in feite het allerbelangrijkst. Het uithakwerk moet voldoende diep en kantig zijn, goed stofvrij en vochtig gemaakt voordat het nieuwe voegwerk wordt aangebracht. Duurzaam voegwerk vereist een goed evenwicht tussen esthetische eisen en technische kwaliteit. De toegepaste voegmortels en de gehanteerde werkwijze zijn daarbij belangrijke variabelen. Met andere woorden; een mooi aangebrachte voeg zegt nog niets over de kwaliteit en duurzaamheid van het vervangen voegwerk. Holtslag Metselwerken kent het klappen van de zweep en levert altijd de hoogste kwaliteit! Komt u geheel vrijblijvend met ons in contact om uw mogelijkheden met ons te bespreken. Wij zijn u graag en altijd goed van dienst!

Renovatie laten uitvoeren?